Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighedNæste indlæg: Forrige indlæg:

PSD2 og indsamlingsorganisationerne

Det skal du som indsamlingsorganisation vide om EU-forordningen PSD2, herunder de skærpede krav til stærk kundeautentifikation (SKA), der tiltræder i slutningen af 2018.

Stærk KundeAutentifikation (SKA)

SKA er en sikkerhedsprocedure, der skal sikre, at kun ejer af betalingsmidlet kan foretage betalinger, for på den måde at mindske fusk og snyd. Det kaldes også ofte for 2-faktorvalidering.

SKA er opnået når 2 eller 3 af følgende elementer er sikret:

 1. Viden (noget kun brugeren ved)
 2. Besiddelse (nogen kun brugeren har)
 3. Iboende egenskab (noget kun brugeren er) fingeraftryk, iris/stemmegenkendelse.

NemID er det bedst kendte danske eksempel på valid SKA, da der både er noget viden (password) og besiddelse (nemID kortets koder).

Desværre er nuværende SKA metoder langsomme og besværlige. NemID kræver, at du henter dit kort frem, og taster to koder. Andre nuværende metoder inkluderer for eksempel VISA’s tilsendte SMS med kode eller telefonopkald.

Der er dog realistisk at SKA i fremtiden kan blive effektive, fordi:

 1. Der er store økonomiske incitamenter, idet det er bevist at jo mere besværligt det er at betale, jo færre betalinger udføres.
 2. Der er mange store spillere på markedet der allerede tænker i disse baner – Herunder ApplePay, GooglePay osv.
 3. Den teknologiske udvikling vil kun fortsætte med at finde på bedre løsninger, og lovgivningen er kun interesseret i at SKA udføres, og ikke hvordan.

SKA kan besværliggøre betalinger og nedsætte konverteringsraten, altså antal der fuldfører påbegyndt betaling. I hvert fald på den korte bane, så længe SKA handlinger er besværlige – hvilket de ikke behøver blive ved med at være.

Hvor vil SKA blive opkrævet?

Der er stadig uklarheder omkring hvor SKA vil blive krævet henne, men det ser foreløbigt således ud for NGO’ers foretrukne betalinger:

 1. Engangsbetalinger skal benytte SKA, så snart betalingen er over 10€ (74 kr)
  For sådanne digitale fjernbetalinger (de fleste online) er der krav til kode, der skal modtages og indtastes, samt være unik for den specifikke transaktion. Det gør katastrofeindsamlinger og andre kampagner fokuseret på mange – gerne store – enkeltbetalinger mindre effektive.
 2. Oprettelse af faste betalingsaftaler kræver SKA
  Der vil ikke blive differentieret imellem Direct Debit (betalingsservice), betalingskort eller nye tredjeparts betalingsløsninger. Uanset betalingsmediet skal SKA sikres.

  1. Ændringer i betalingsaftaler kræver SKA
   Hvis beløbet senere ændres, skal der formentlig indhentes ny godkendelse fra giver med SKA. Dette kan være ændret i den endelige lovgivning, vi venter i spænding. Hvis det ikke bliver ændret, er det skidt, da det gør det sværere at hæve kontingenter eller bruge telemarketing til at løfte givere til højere bidrag.
  2. Der kræves (heldigvis) ingen løbende SKA for hver betaling i en fast donation
   Der har været en del diskussion om dette, men det er overvejende sandsynligt.
 3. Telemarketing bliver mere omkostningstungt
  Kravet om SKA ved oprettelse af betalingsaftaler vil gøre telemarketing betydeligt mere omkostningstungt, da betalingsaftaler ikke længere vil kunne oprettes direkte i telefonen på vegne af donor. Donor vil skulle godkende betalingsaftalen via SKA før aftalen er endeligt godkendt.
 4. SMS betalinger er umiddelbart ikke inkluderet i PSD2, da det i forvejen er stærkt reguleret
  Hvor SMS-betalinger ikke har den samme bevågenhed i andre markeder, er SMS’er stadige effektive lead-generatorer for indsamlingsorganisationerne. Det lader dog til at de forbliver urørte. Skulle det blive berørt, vil det betyde at SMS-betalingerne max måtte være på ca. 74 kr, hvilket vil gøre dem mindre effektive som indsamlingskanal, men formentligt ikke meget ringere som lead-generator.

Det forventes at de nye krav til betalinger træder i kraft i slutningen af 2018 eller starten af 2019.

Hvad vil SKA medføre?

Demokratisering af betalingsmidler og metoder vil medføre nye muligheder og lavere priser – I hvert fald i teorien. Best case scenariet om 3-5 år er at:

 1. Kreditkort bruges mindre, og til bedre priser
 2. Gebyrer er mere gennemskuelige
 3. Nye tjenester er kommet på markedet der kan konkurrere med Kreditkort og Direct Debit (betalingsservice).

For indsamlingsorganisationerne burde dette betyde at:

 1. Transaktionsomkostninger vil falde
 2. Transaktioner vil komme fra mange betalingsmidler
  Det kan skabe mere arbejde for bogholderiet, hvis der ikke benyttes tjenester som mellemstation for betalingsmidlerne og regnskabsystemet.

Alt i alt betyder dette, at tidligere kalkyler for hvilke hverve- og indsamlingsskampagner, der er mest effektive vil blive reevalueret. Hvor meget dyrere bliver for eksempel telemarketing, hvis konverteringsraten falder 30%? Hvordan kan man effektivt modtage store enkeltbetalinger? Og hvilken kanal bliver mest effektiv til at starte betalingsaftaler med givere?

Hvad betyder PDS2 for fremtiden?

Hos Fundraisingbureauet betyder PSD2 følgende:

 1. Vi er i gang med at sikre at SKA bliver integreret så enkelt i betalingsflowet, at det ikke påvirker konverteringerne nævneværdigt.
 2. Vi arbejder med at finde og implementere best practices for kampagner, i samarbejde med vores kunder.
 3. Vores OnlineFundraising inkorporerer løbende nye betalingsmidler ved siden af betalingskort, Betalingsservice og SMS, således at vi fortsat kan videresende flest mulige betalingsdata til CRM- og regnskabsprogrammerne.