ABOUT US

At our small and close-knit team based in Frederiksberg, we value a fun and collaborative work environment. We are committed to upholding high standards of quality and ethics, and we pride ourselves on offering personalised, attentive service to our customers. If you're ever in the area, feel free to drop by for a cup of coffee and a chat!

Stephan Viftrup

Director and Senior Consultant

Niklas Boss

Backend developer

Kim Skytte Gaae

Senior Consultant and Fundraising expert

Christian Laugesen

Frontend developer

Mohammed Hussain

Senior Java backend developer

Matilda Camitz

Product owner

Cecilie Aspevik

Consultant

Adam Negaard

Junior backend developer

Jasmin Haddad

Junior Consultant

STEPHAN VIFTRUP

Direktør og seniorkonsulent

Stephan brænder for at hjælpe velgørende organisationer samle endnu flere penge ind igennem god brug af digitale virkemidler. Hans styrke er optimering og synergi på tværs af betalingskanaler, systemer og hjemmesider.

Med en uddannelsesbaggrund i filosofi, politik og økonomi har Stephan lært at gå rundt om problemer og positioner for at se dem fra nye vinkler. Den tilgang har han taget med sig, når han i dag begiver sig omkring i det digitale landskab, der omgiver betaling og konvertering, for at finde den helt rigtige rute for os, vores kunder og leverandører.

Stephan er vokset op med frivillighed og civilsamfund og støtter gerne dem, som kan løse et vigtigt problem, fordi deres tilgang er bedre end det offentlige eller private. Og så har Stephan gerne et velvalgt brætspil med i tasken til at sætte gang i hyggen.

Niklas Boss

Backend-udvikler

 Som systemudvikler har Niklas ansvaret for at udvikle og skabe teknisk overblik, samt at vedligeholde og supportere eksisterende moduler. 

Han er uddannet civilingeniør fra DTU, og selvom Niklas’ løsninger er teknisk komplekse, er de altid lette og inspirerende at arbejde med. Han brænder nemlig for at udvikle simple løsninger på komplicerede problemer, som gør det muligt for velgørende organisationer at samle flere penge ind.  

Selv har Niklas det med at støtte organisationer, som hjælper børn. 

Niklas har skyhøje ambitioner på bureauets vegne, som smitter positivt af på både kunder, samarbejdspartnere og os kolleger. Generelt kan man ikke anklage ham for at være højdeskræk: I weekenderne nyder Niklas Sjælland oppefra i svævefly.

Kim Skytte Graae

Seniorkonsulent og fundraisingekspert

 Med 15 års erfaring er Kim bureauets garvede fundraiser. Kim har en stærk evne til at analysere komplekse fundraisingprocesser. Denne viden bruger han til at lave kreative, nytænkende og effektive kampagner, der optimerer afkastet og mindsker afgangen af medlemmer. 

Kim ser muligheder, og det er netop derfor, hans kampagner virker: Han ser, hvordan en kampagne i virkeligheden er en mulighed for giveren. Kim har kastet sig over digital fundraising, fordi det giver ham energi at hjælpe organisationer med at sætte strøm til deres mærkesager. 

Selv støtter Kim organisationer, der lader ham gøre noget konkret og enkelt for at løse en kompliceret sag: at give en ged og afhjælpe fattigdom, eller købe 1m2 dansk natur og sikre biodiversitet.

Christian Laugesen

Frontend-udvikler

 Christian er OnlineFundraisings uundværlige frontend-udvikler. Han står for design, videreudvikling og optimering af OnlineFundraisings webløsninger.

Med en uddannelsesbaggrund i teologi og socialt iværksætteri og mange års erfaring som frivillig i forskellige organisationer faldt det Christian helt naturligt, at han skulle arbejde med social økonomi. Han går langt for at hjælpe de mange frivillige og professionelle ildsjæle i landets almennyttige og velgørende organisationer, når det kommer til digital fundraising, så de har mere tid til det, de nu gør bedst.

Selv støtter Christian gerne patientforeninger, der tager sig af nogen han kender, og organisationer, der arbejder med mennesker på gaden og dem med psykiske udfordringer.

Vi andre skal stå tidligt op for at følge med Christian, i samtalerne ved frokostbordet såvel som på cykelstien: Christian cykler lynhurtigt og leverer jokes endnu hurtigere.

Mohammed Hussain

Senior Java backend-udvikler

Mohammed er en del af back-end-holdet, hvor han med sit skarpe tekniske blik er med til at udvikle OnlineFundraisings platform. Han brænder for at programmere, og for ham er det at udvikle en måde at kanalisere sin kreativitet på.

Med sin ingeniørbaggrund i IT fra DTU er Mohammed stærkt drevet af at forbedre og skubbe opgaver ud over målstregen. Det betyder desuden meget for ham at kunne se, hvordan slutbrugeren har gavn af systemet – og hvordan det i sidste ende bidrager til NGO-økosystemet.

Når Mohammed ikke er på arbejde hos OnlineFundraising, er det især konen og datteren i Valby, han hygger om. Derudover har han både gang i en del hobby- og programmeringsprojekter foruden at være inkarneret Brøndby-fan.

Selv støtter Mohammed først og fremmest forældreløse børn.

Matilda Camitz

Team lead

Matilda sætter struktur på udviklingen og er et uundværligt bindeled mellem udviklingsteamet og konsulenterne. Det med at kommunikere noget teknisk til nogen med en anden baggrund afspejler sig også i Matildas mangeårige konsulenterfaring i IT-verdenen. 

Det er ingen overdrivelse at sige, at Matilda har planlægningshatten trukket godt ned over ørerne. Hun har derfor også gerne et slide eller to til at demonstrere diverse processer og arbejdsgange.

Matilda er uddannet civilingeniør og beskriver sig selv som en kæmpe nørd. Det kommer især til udtryk i hendes evne til at fordybe sig – hvad end det er brætspil, strik eller computer. Matilda er desuden typen, der altid sætter et USB-stik rigtigt i første gang. 

Når Matilda selv skal støtte en sag, er det især børn, unge og samfundets udsatte, der finder vejen til hendes hjerte. Matilda har også en forkærlighed for friluftsliv og elsker at rende rundt i skoven og kigge på svampe, blomster og ænder.

Cecilie Aspevik

Konsulent

Cecilie er med sit skarpe sproglige blik er med til at løfte OnlineFundraisings kommunikationsindsats som en kommakyndig sparringspartner og skribent af nyhedsbreve, blogs og andet godt.

Cecilie har en baggrund i kommunikation og brænder for kommunikation, der gør en forskel. I øjeblikket læser hun sin kandidat i Applied Cultural Analysis på Københavns Universitet, som giver hende mulighed for at dyrke sin interesse for mennesker og kultur.

Selv støtter Cecilie først og fremmest organisationer, som arbejder for sager, der berører hende og hendes nærmeste, eller som kæmper mod ulighed og undertrykkelse. Hun værdsætter også en tydelig målsætning og kommunikation – og ikke mindst transparens i forhold til, hvad hendes penge går til.

Cecilie har boet i London i fire år, og hun har taget en forkærlighed for beer gardens og afternoon tea med hjem.

Adam Negaard

Junior backend-udvikler

 Adam bidrager med teknisk snilde og hjælper med at udvikle vores backend-teknologi. Adam har det med fundraising, som han har det med programmering; han ser det som ren magi, at vi kan gøre en forskel ude i verden uden at være fysisk til stede.

Det var samme følelse af magi Adam oplevede, da han som barn iagttog sin far programmere ­– noget som senere hen udviklede sig til både en faglig og personlig interesse. Adam interesserer sig også for, hvilken rejse brugeren er igennem, så han kan tænke det hele vejen bagud til det tekniske.

Til dagligt læser Adam Softwareudvikling på IT-Universitet i København, og når han har brug for en pause fra teknologiens verden, skifter han blandt andet skærmen ud med frisk luft og lange gåture i naturen.

Selv støtter Adam sager, som han har et personligt forhold til. Og så giver han hellere end gerne lidt til raslebøssen, hvis han møder en indsamler, der taler godt for sin sag.

Jasmin Haddad

Juniorkonsulent

Jasmin er med til at løfte OnlineFundraisings kommunikationsindsats som skribent af nyhedsbreve, blogs og andet godt. Med sit altid gode humør hjælper hun desuden vores kunder godt i gang med deres digitale fundraising.

Når Jasmin ikke er på arbejde hos OnlineFundraising, arbejder hun blandt andet som frivillig projektleder hos Red Barnet. Jasmin brænder nemlig for at gøre en forskel og gør en dyd ud af at hjælpe NGO’er med at realisere deres visioner. Selv støtter hun organisationer, der kæmper mod ulighed og undertrykkelse.

Jasmins uddannelsesbaggrund er inden for kommunikation, og hendes ambitioner stopper ikke der – derfor har hun netop søgt ind på en master i journalistik.

Ved siden af det faglige holder Jasmin meget af sit sociale liv, og der er altid plads til nye oplevelser inden for kultur og underholdning. Og så siger hun desuden aldrig nej til en omgang karaoke.

Annette Laugesen

Piccoline

 Annette er vores uundværlige piccoline, som sørger for, at alt det praktiske spiller. For en tid bruger hun også sine æstetiske evner til at indrette vores nye kontor. 

Med sit knivskarpe kreative blik skaber Annette OnlineFundraisings fysiske rammer, så de afspejler vores sjæl: Hun kombinerer skarpe linjer og et roligt udtryk, som udstråler IT og seriøsitet, med bløde værdier og bæredygtighed i form af varme farver og grønne planter. Hun sørger også for at skabe plads til, at vores spilleglæde kan pible frem i hjørnerne.

Annette er kunstner med en MA fra Royal College of Art, og når hun ikke er på arbejde i Fundraisingbureauet skaber hun kunst af genbrugsmaterialer, som andre har kasseret. Materialerne sætter hun ind i en ny kontekst, maler på dem eller tilføjer andre materialer for at fremhæve den skønhed, hun ser i deres historie.

Det provokerer nemlig Annette, hvordan vi behandler materialer, og på samme måde bliver hun provokeret, når mennesker bliver behandlet, som var de værdiløse. Hun støtter derfor organisationer, som hjælper dem af os, som samfundet har kasseret.

STEPHAN VIFTRUP

Director and Senior Consultant

Stephan is passionate about helping charities raise even more money through effective use of digital tools. He excels at optimising and streamlining payment channels, systems and websites.

With a background in philosophy, politics and economics, Stephan is skilled at approaching problems and positions from different angles. This comes in handy when he’s navigating the digital world of payments and conversion, always seeking the best solution for our customers, suppliers, and us.

Stephan is passionate about supporting organisations that are tackling important problems and making a positive impact. He has a background in volunteering and civil society and is happy to help those whose approaches are superior to those of the public or private sector. And when he’s not working, you can catch him bringing some fun to the table with a well-chosen board game.

Niklas Boss

Backend-developer

Niklas is responsible for developing and providing technical overviews, as well as maintaining and supporting existing modules.

He holds a degree in civil engineering from DTU, and although Niklas’s solutions are technically complex, they are always easy and inspiring to work with. He is passionate about developing simple solutions for complex problems that enable charities to raise more money.

Niklas is committed to supporting organisations that help children and has ambitious goals for the company. His positive attitude and drive for success inspire both his colleagues and clients. Niklas isn’t just a tech wizard – he’s also a high-flying adventurer (literally!) Niklas enjoys flying hover planes and taking in the sights of Zealand from above. 

Kim Skytte Gaae

Senior Consultant and Fundraising expert

With 15 years of experience, Kim is skilled fundraiser of the agency. He excels at analysing complex fundraising processes and using that knowledge to develop innovative and effective campaigns that maximise fundraising and minimise member attrition.

Kim has a keen eye for opportunity and understands that campaigns are a chance for donors to make a difference. That’s why he’s passionate about digital fundraising – it allows him to help organisations power their ideologies through branding.

Kim himself supports organisations that allow him to take concrete and simple actions to address complex issues. For example, he may donate a goat to reduce poverty or purchase a piece of Danish nature to support biodiversity.

Christian Laugesen

Frontend developer

Christian is OnlineFundraising’s invaluable frontend developer, where he is responsible for designing, improving and optimising the company’s web solutions. 

With a background in theology and social entrepreneurship and years of experience volunteering at various organisations, Christian is well-suited for his role in the social economy. He goes above and beyond to help the many volunteers and professionals at non-profit and charitable organisations with digital fundraising, so they can focus on their core missions.

In his personal life, Christian supports patient associations that help those he knows and organisations that work with the homeless and those with mental health challenges. 

Christian is also a bit of a jokester and a speed demon. The rest of the team has to get up extra early to keep up with him, both in conversations at the lunch table and on the bike path. He rides fast and delivers jokes even faster!

Mohammed Hussain

Senior Java backend-developer

Mohammed brings his sharp technical skills to the OnlineFundraising platform. He’s a true programming enthusiast, and for him, developing is a way to tap into his creative side.

With his IT engineering background from DTU, Mohammed is always striving to improve and push tasks beyond their limits. He finds it particularly rewarding to see how users benefit from the systems he creates, and how it ultimately contributes to the NGO ecosystem.

When he’s not working on the OnlineFundraising platform, Mohammed enjoys spending time with his wife and daughter. He has a diverse array of hobbies and programming projects that keep him busy, and is also a devoted fan of the Brøndby football team.

Mohammed himself primarily supports orphans. 

Matilda Camitz

Product Owner

Matilda is the backbone of the development team, acting as a vital link between the development team and the consultants. With her many years of consulting in the IT world, Matilda is skilled at communicating complex technical information to those with different backgrounds. 

It’s no exaggeration to say that Matilda approaches her planning with precision, which is reflected by her use of slide or two to demonstrate various processes and workflows.

Matilda is a graduate engineer and a self-proclaimed geek who loves diving into all sort of hobbies, from board games and knitting to computers. She is also the rare breed that never messes up plugging in a USB cable.

In terms of charity, Matilda is especially passionate about supporting children, young people, and those facing social challenges. And when she’s not at the office or working on a project, you can find her out in nature, running around the woods searching for mushrooms, flowers, and ducks.

Cecilie Aspevik

Consultant

Cecilie is the secret weapon of OnlineFundraisings communication team. With her linguistic prowess and communication expertise, she’s a skilled writer and sparring partner who helps us craft newsletters, blogs, and other content.

With a background in communication and a Master’s in Cultural Analysis from the University of Copenhagen, she’s well-equipped to cultivate her interest in people and culture.

Cecilie is passionate about the difference that effective communication can make, and she supports organisations that work on causes close to her heart or that fight against inequality and oppression. She values clear objectives and transparency, especially when it comes to where her money goes.

Cecilie has lived in London for four years and brought back some tasty souvenirs. We’re talking about her love of beer gardens and afternoon tea, of course!

Adam Negaard

Junior backend developer

Adam is a valuable member of our team, bringing his technical expertise to our team and helping us develop our backend technology. Adam sees fundraising, like programming, as pure magic – a way to make a difference in the world without being physically present.

This sense of magic is something he first experienced as a child watching his father program and has since developed both a professional and personal interest.

Adam is also interested in the journey the user goes through and thinks about it from a technical perspective. He is currently studying Software Development at the IT University of Copenhagen and takes breaks from technology by enjoying fresh air and long walks in nature.

Adam supports causes that have a personal connection for him and is always happy to donate to a cause that has a good spokesperson and a compelling message. 

Annette Laugesen

Piccoline

Annette is our indispensable piccoline, making sure everything runs smoothly and using her aesthetic skills to decorate our office.  

With her creative eye, Annette creates a space that reflects the soul of OnlineFundraising – combining sharp lines and a calm, IT-inspired atmosphere with warm colors and green plants to add a touch of sustainability and soft values. She also makes sure to leave room for playfulness to bubble up in the corners.

Annette is an artist with an MA from the Royal College of Art, and when she’s not working at OnlineFundraising she creates art from recycled materials that others have discarded. She puts the materials into a new context, painting on them or adding other materials to highlight the beauty she sees in their history. 

Annette is passionate about how we treat materials and is similarly provoked when people are treated as if they are worthless. She supports organisations that help those society has discarded.

Hvor digitalt modne er I?

Hvilke løsninger bruger andre velgørende organisationer?
Det har vi undersøgt!

Få den digitale modenhedsanalyse og bliv klogere på, hvilke løsninger de andre bruger. Hvad udfordrer, når vi tager de digitale briller på?

Du tilmeldes samtidig vores nyhedsbrev, så du også fremover kan holde dig opdateret på de nyeste trends og tendenser inden for fundraising. 

Vi målretter indholdet af nyhedsbrevet baseret på dit kundeforhold, email- og webadfærd og deltagelse i events. Læs mere i vores
Privatlivspolitik