Hvilket betalingsmiddel har den bedste fastholdelse – MobilePay eller Betalingsservice?

Hvilket betalingsmiddel bør du satse på, når du gerne vil have god fastholdelse – MobilePay eller Betalingsservice? Har valget af betalingsmiddel nogen indflydelse på fastholdelse og gennemsnitsbidrag? Det spørgsmål forsøger vi at besvare.

Vi har dykket ned i tallene baseret på 62.000 nyoprettede månedlige betalingsaftaler fra maj 2020 og 24 måneder frem. Formålet er at forstå, hvad valget af betalingsmiddel betyder for fastholdelsen af bidragsyderne i danske indsamlingsorganisationer.

Analysen er baseret på fuldt anonymiserede betalingsdata fra over 100 velgørende organisationer, der bruger OnlineFundraising.

Afgrænsning

Selvom betalingskort er udbredt på det kommercielle marked, bruges løsningen stort set ikke af indsamlingsorganisationerne. Derfor har vi udeladt kortbetalinger fra undersøgelsen og fokuseret udelukkende på Betalingsservice og MobilePay Subscriptions, som er de helt store spillere.

Fastholdelse MP versus BS

Undersøgelsen ser kun på nyoprettelser og tager ikke højde for betalingsaftaler, der er blevet genaktiveret efter nedlukning. Der er ikke taget højde for intentionelle stop, såsom midlertidige aftaler. Undersøgelsen forholder sig ikke til organisationernes mærkesager, demografi eller rekrutteringskanaler.

Analyse: Fastholdelse af donor på BS versus MP

Undersøgelsen viser, at begge betalingsmidler oplever et stort frafald på 4-12% lige efter oprettelse. Frafaldet er lavest for MobilePay Subscriptions-aftaler, hvilket måske skyldes færre fejloprettelser. Efter 12 måneder ser vi en udligning i frafaldet, og 70% af aftalerne er fortsat aktive for begge betalingskanaler.

Det er også interessant at bemærke, at MobilePay Subscriptions og Betalingsservice har en lige god fastholdelse 12 måneder efter oprettelse af de månedlige betalingsaftaler.

Vi ser, at frafaldet for de enkelte kohorter spreder sig ud over tid, og efter 12 måneder er der en betydelig spredning (15% procentpoint). Det kan skyldes de enkelte organisationers kampagnetiltag, hvervemetoder eller demografi. Fra andre undersøgelser ved vi f.eks., at gadehvervning har en højere frafrafaldsprocent end telemarketing eller digital fundraising.

Der er dog en svag tendens til, at fastholdelsen på Betalingsservice ligger lidt højere for månedlige betalingsaftaler, der er aktive i mere end 12 måneder. Tendensen er dog så svag, at vi ikke kan tillægge fastholdelse – eller mangel på samme – det enkelte betalingsmiddel. Mange andre faktorer kan også have spillet ind. Corona har helt sikkert haft en betydning, da det i lange perioder ikke har været muligt at gennemføre gadehvervning (hvor flere bureauer foretrækker Betalingsservice), og man har i stedet benyttet telemarketing. Aldersfordelingen kan også spille ind, da MobilePay i sin tidlige udbredelse særligt blev tilvalgt af unge mennesker, som generelt har en højere frafaldsprocent end den ældre målgruppe.

Sidst, men ikke mindst, spiller den enkelte kampagne og organisationens mærkesager også ind på fastholdelse – og heldigvis for det. Det skulle meget gerne være sagen, og ikke betalingsmidlet, der få folk til at støtte!

Gennemsnitsbidraget er højst for Betalingsservice

Undersøgelsen viser, at den gennemsnitlige månedlige donation er 90 kr. De månedlige betalinger via Betalingsservice er lidt højere end ved MobilePay, men der er tale om en meget lille forskel. For årlige betalinger ligger gennemsnitsbidraget for Betalingsservice til gengæld 25% over MobilePay.

Gennemsnitsbidrag på Betalingsservice versus MobilePay Subscriptions

Gennemsnitsbidrag

Der er altså en tendens til højere gennemsnitsbidrag via Betalingsservice, særligt ved årlige betalinger. Igen kan demografien spille ind, da f.eks. ældre mennesker generelt giver højere beløb end unge.

Hvilket betalingsmiddel skal velgørende organisationer vælge?

Det helt store spørgsmål mellem fundraisere og marketingfolk er: Hvilket betalingsmiddel foretrækker folk, når de vil donere til velgørenhed? 

Svaret er, at det afhænger af mange ting. Der er ikke betalingstekniske årsager til at fravælge hverken MobilePay Subscriptions eller Betalingsservice.

Begge betalingsmidler har deres tilhængere, og som organisation bør man vælge den eller de betalingsløsninger, som ens givere foretrækker. Alt tyder på, at det er giverens personlige præferencer sammen med organisationens mærkesag, som afgør, hvorvidt givere fortsætter som trofaste månedlige bidragsydere over lang tid.

Derfor anbefaler vi, at du som organisation bør have begge betalingsmidler, men bruge dem strategisk i forhold til din målgruppe, da de har hver deres styrker og svagheder i hvervningssituationen.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Hold dig opdateret

 Vil du have nyheder, inspiration og viden om digital fundraising direkte i din indbakke?
Så bliv en del af fundraisingholdet og modtag vores nyhedsbrev.
Du kan forvente nyt i indbakken en gang om måneden, og kan altid afmelde dig via link i mail. Vi målretter indholdet af nyhedsbrevet baseret på dit kundeforhold, email- og webadfærd og deltagelse i events. Læs mere i vores privatlivspolitik.

Hvor digitalt modne er I?

Hvilke løsninger bruger andre velgørende organisationer?
Det har vi undersøgt!

Få den digitale modenhedsanalyse og bliv klogere på, hvilke løsninger de andre bruger. Hvad udfordrer, når vi tager de digitale briller på?

Du tilmeldes samtidig vores nyhedsbrev, så du også fremover kan holde dig opdateret på de nyeste trends og tendenser inden for fundraising. 

Vi målretter indholdet af nyhedsbrevet baseret på dit kundeforhold, email- og webadfærd og deltagelse i events. Læs mere i vores
Privatlivspolitik