Krav om SCA for kortbetalinger pr. 1. januar 2021

Det skal du vide om SCA og kortbetalinger

Tager din organisation imod kortbetalinger, har du formentlig hørt om kravet om Strong Customer Authentication (SCA), som træder i kraft 1. januar 2021. 

Vi ved, at mange sidder med spørgsmål om det kommende krav om SCA for kortbetalinger. Vi har derfor samlet alt, hvad du skal vide om SCA og kortbetalinger.

Hvad er SCA?

Kravet om SCA er en del af EU’s reglement PSD2 (Payment Service Directive 2), og betyder i praksis, at forbrugeren – eller i jeres tilfælde giveren/medlemmet – skal godkende online betalinger i to trin (derfor er kravet også kendt som 2 factor authentication). Dette sker typisk ved hjælp af en kode, som sendes til given/medlemmets mobil, eller ved login med nemID.

Hvad kræver det af min organisation?

Hvis I håndterer kortbetalinger i OnlineFundraising, behøver I ikke foretage jer noget. Betalingsgatewayen (ePay) vil sørge for, at SCA automatisk bliver slået til for kortbetalinger, når det er påkrævet.

For at I alle skal blive klar til at håndtere kortbetalinger med SCA, vil gatewayen snart påbegynde arbejdet med at slå SCA til. Nogle af jer vil derfor opleve, at SCA allerede i løbet af de næste uger bliver slået til.

Det vigtigste er, at I ikke behøver foretage jer noget. I kommer automatisk til at leve op til kravet allersenest ved udgangen af året.

Hvad betyder SCA i praksis?

I praksis betyder SCA, at giveren/medlemmet skal godkende online betalinger i to trin.

Det er dog ikke alle betalinger, der er omfattet af kravet om SCA. Kravet gælder kun for større beløb over 30€ (ca. 220 kr.). Beløb under 30€ vil altså ikke kræve to-faktor-validering som udgangspunkt, men kan stadig risikere at blive trukket ud til verifikation af forskellige årsager – fx hvis kortet har været brugt samme dag til mange små beløb.

Det kræver SCA at oprette en betalingsaftale uanset beløbsstørrelsen, men de efterfølgende betalinger vil herefter køre automatisk uden at kræve en ny SCA-godkendelse.

Bemærk, at denne kommende ændring ikke påvirker Betalingsservice, SMS eller MobilePay Subscriptions, men udelukkende betalingskort.

Har du nogen spørgsmål er du altid velkommen til at kontakte vores support.